Pristup informacijama

Pristup informacijama

 

Izjava o pristupačnosti

 

Obavijest o zaprimanju e-računa

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Pravila privatnosti
Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama: NN 25/13, 85/15
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije: NN 12/24
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Sukladno obvezi iz odredbe članka 10. i 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj imenovala je službenika za informiranje:
Bogdan Bošnjak, mag. paed. et mag. bibl.
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj, Kolodvorska 1/A, 47280 Ozalj
telefon: 047/732-167
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Zakon o knjižnicama: NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09

 

Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2021. godinu
Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2020. godinu
Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2019. godinu
Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2018. godinu
Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2017. godinu
Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2016. godinu


PRAVNI AKTI
Statut
Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada (2013.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada (2017.)
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
2022.
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2022. - ispravak
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022. - ispravak
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - ispravak
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2022.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.
Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.
Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.
2021.
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2021.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

2020.
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2020.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu
2019.
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2019.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
2018
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2018.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
2017
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2017.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Financijska izvješća mogu se pregledati i na web stranicama Grada Ozlja.

 

Financijski plan za 2023. godinu
Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2023. godinu

................................................

Financijski plan za 2022. godinu
Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2022. godinu
I. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
Obrazloženje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu
II. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
Obrazloženje II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu

................................................

Financijski plan za 2021. godinu
Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2021. godinu
I. izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
Obrazloženje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu

................................................

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu
Obrazloženje II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu

................................................


Obavijest glede sukoba interesa kod postupaka javne nabave
Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave
Plan nabave 2020.
Plan nabave 2021.
Plan nabave 2022.
Plan nabave 2023.

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave za radove na dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za radove na dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

................................................

Evidencija ugovora 2019.
Evidencija ugovora 2020.
Evidencija ugovora 2021.
Evidencija ugovora 2022.

................................................

Popis narudžbenica 2022.